Author: webmaster

LT BY COTTO ทางเลือกใหม่ของการตกแต่งบ้านแนว URBAN MODERN เทรนด์การแต่งบ้านสไตล์คนเมืองหรือแบบ Urban modern ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในสังคมเมืองใหญ่ ได้รับอิทธิพลจากรูปแบบการใช้ชีวิตในกระแสนิยม ซึ่งเทรนด์นี้จะมีการวัสดุที่เน้นความสวยที่ใกล้เคียงธรรมชาติมาใช้ เพื่อเสริมให้ที่พักอาศัยดูทันสมัยและแสดงถึงคุณภาพการใช้งาน การเลือกวัสดุในการตกแต่งบ้าน นอกจากความสวยงามแล้ว คุณภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้บ้านของเราน่าอยู่อาศัยได้ยาวนาน โดยเฉพาะบริเวณที่ต้องมีการใช้งานเป็นประจำ เช่น พื้นห้อง ซึ่งปัจจุบันไม่นิยมการนำไม้จริงมาปูพื้นห้องกันแล้ว เพราะราคาค่อนข้างสูงและดูแลรักษายาก ด้วยเหตุนี้ COTTO จึงได้คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ เพื่อมาตกแต่งพื้นบ้านให้ใกล้เคียงธรรมชาติ แต่มีจุดเด่นเรื่องคุณสมบัติที่โดดเด่น นั่นคือ “LT by COTTO” แผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible แผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible by COTTO นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของวัสดุปูพื้น ที่ใช้เทคโนโลยีนำสมัย ผสมหินธรรมชาติ ผสานเข้ากับพลาสติกคุณภาพสูง เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุด เพิ่มความยืดหยุ่นของพื้น ป้องกันการยืดหดหลังติดตั้ง ป้องกันน้ำ 100% ทั้งยังป้องกันปลวกและแมลงทุกชนิด ง่ายต่อการดูแลรักษา ออกแบบลวดลายเสมือนต้นแบบฉบับวัสดุจริง...