products

โครงสร้างแผ่นปูพื้นแบบ Smart Flexible by COTTO
Wear Layer
ปกป้องความสวยงาม ของลวดลายด้วยชั้นฟิล์ม ปิดผิวส่วนสำคัญในการป้องกันรอยขีดข่วน เพื่อความสวยงามที่ยาวนาน พร้อม UV COATING เคลือบกันรังสีอัลตราไวโอเล็ต รังสีที่เกิดจากดวงอาทิตย์ หรือรังสีอุปกรณ์ เพื่อป้องกันสินค้า ให้สวยไม่ดูจาง
Print Film
ลวดลายและสัมผัสด้วยความคมชัด คุณภาพสูงสุด
Middle Rigid Core Board with Click Technology
แกนกลางแข็งแรงผสมด้วยใยหินและมาพร้อมด้วยเทคโนโลยีระบบการติดตั้งแบบ Click Lock ติดตั้งง่ายไร้รอยต่อ
Bottom
ชั้นฐานด้านล่างเพื่อปรับสมดุลและเก็บเสียงด้วยโฟมพิเศษสามารถเลือกได้

STANDARD

PREMIUM

E-CLASS

PREMIUM

C-CLASS

PREMIUM

V-CLASS


มี 12 ลวดลาย
ขนาด 18x122 cm.
ความหนา 4 mm.
มีชั้นป้องกันการขีดข่วน (Wear Layer)
ลวดลายเลียนแบบไม้ธรรมชาติเทคโนโลยี EIR 4 ลวดลาย
ขนาด 22.6x152.0 cm.
ความหนา 4 mm.
Random pattern ยืดหดตัว < 0.2%
ลวดลายเลียนแบบไม้ธรรมชาติเทคโนโลยี C- EIR 4 ลวดลาย
ขนาด 22.8x152 cm.
ความหนา 4.5 mm.
Random pattern ยืดหดตัว < 0.05%
ลวดลายเลียนแบบหน้าไม้จริงทุกระเบียดนิ้ว 4 ลวดลาย
XL–FORMAT หน้ากว้างเพิ่มขึ้นขนาด 19x60.0~180.0 cm.
perfect Whip เนื้อโฟมพิเศษป้องกันเสียงกันกระแทก ความหนา 7 mm.
Random pattern ยืดหดตัว < 0.2%
สร้างสรรค์คอลเลคชั่นพิเศษ
เพื่อการใช้งานพิเศษ
นอกจากแผ่นปูพื้นที่สร้างขึ้นเพื่อบ้านและสถานที่อยู่อาศัย LT by COTTO
เข้าใจถึงความต้องการที่หลากหลายและแตกต่างกันสำหรับการใช้งานในสถานที่พิเศษ

ออกแบบพิเศษ
สำหรับสถานศึกษา
และพื้นที่แห่งการเรียนรู้

สร้างสรรค์ขึ้นเฉพาะ
เพื่อสถานพยาบาล

ผลิตเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ

สร้างสำหรับใช้งานในพื้นที่สาธารณะ เช่น อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม